top of page

Steg 1:
Grunnleggende trening

Før du starter trening på kommandoer og ber hunden om å utføre forskjellig atferd må vi lære den hvordan trening fungerer. Vi må altså først lære den hvordan vi kommer til å belønne, og markere rett atferd. Det er opp til deg som hundeeier å legge forholdene til rette for at hunden skal lykkes. Derfor må du starte her før du eskalerer treningen med norsk buhund.

Belønningsord / klikker

Belønningsordet og klikkeren kommer til å markere atferden som er rett, og derfor er det viktig at hunden forstår hva dette betyr. 

Bestem deg først for hva ordet skal være. Det må være kort og tydelig - jeg bruker ordet "yess". Ordet skal bety "det var riktig atferd, og nå er du ferdig". 

Dersom du velger å bruke klikker i tillegg (disse kan fint kombineres) skal klikkeren bety "DET var riktig atferd". 

Dette steget er veldig enkelt å gjøre, og handler om å bygge assosiasjon for hunden. Husk derfor at hunden skal lære assosiasjonen mellom lyden og belønningen. Bruk gjerne litt tid - over flere økter på dette steget. Og start gjerne de fleste økter med et par repetisjoner av dette. 

Omvendt lokking

Neste steg før du starter med å lære hunden din kommandoer, triks og andre atferder er omvendt lokking. 

Poenget med denne øvelsen er å lære hunden at det er du som gir den maten, og at den må klare å beherske seg for å få belønningen. 

Målet med øvelsen er at hunden skal forstå at hvis man IKKE hopper etter belønningen så får man den.

Altså: Belønning utløses av venting og selvbeherskelse. 

Vi vil absolutt ha hunder som drives av belønning, og det er viktig å forstå at vi her ikke undertrykker drivet mot belønningen. Men vi forventer at hunden skal klare å beherske seg selv. 

Når vi senere skal lære hunden forskjellige atferder vil dette være en veldig viktig faktor. For eksempel når hunden skal lære "sitt" må den klare å bli sittende helt til den har fått belønningen sin eller beskjed om å reise seg. Dersom den alltid hopper opp for å få godbiten vil den ikke klare å bli sittende mer enn et sekund. En hund som vet at venting=belønning bil derimot bli sittende og forvente at godbiten kommer så fort den sitter stille. 

bottom of page