Søk
  • Ina Egren

HD-rekvisisjon er bestilt!

Det er med stor glede at vi kan meddele at rekvisisjonsskjema er bestilt for HD-røntgen av Keila, og vi gleder oss til å gjennomføre røntgen og derifra kunne se på mulighetene for å sette kull på henne til høsten.


22 visninger0 kommentarer

91889184 / 40538327

©2020 by Granskauen Kennel. Proudly created with Wix.com.
All photos are credited the correct photographer, and shall not be used for any other purposes without permission from the photographer.